Milí zákazníci,

prosím věnujte pár minut pozornosti k informacím o dopravě a platbě za objednané zboží.

ŠPERKY na objednávku či na míru si můžete objednat s čekací lhůtou maximálně 14 dnů + dny na doručení poštou.

Přeprava a dodání zboží:

1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy, a to od okamžiku předání zboží prodávajícím dopravci.

2. Na základě výběru kupujícího s následujících možností, může být zboží dopraveno těmito způsoby:

-Česká pošta-Balík do ruky-doručení do 24 hodin-cena 80 Kč

-Česká pošta-Balík na poštu-doručení do 2č hodin-cena 80 Kč

-Česká pošta-Doporučený dopis (do 2 kg)-doručení do 2-3 dnů-cena 70 Kč (není pojištěno)

3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) za každý den skladování a dále je oprávněn od kupní smlouvy i odstoupit.

4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

Cena zboží a platební podmínky:

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v ceně 45 Kč v místě určeném kupujícím v objednávce;

 - bezhotovostním převodem na určený účet prodávajícího.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše bude uvedena v elektronickém nákupním košíku webového rozhraní obchodu. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4. V případě bezhotovostní platby je zboží odesláno kupujícímu po přijetí kupní ceny na účet prodávajícího.

5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Facebook Alokin

KONTAKT

Mgr. NIKOLA WLOCHOVÁ

adresa:
Na Vyhlídce 711
735 42 Těrlicko
 
 
tel.:
(+420) 773 473 001
email:
info@alokin.cz
 
 
IČ:
76617904
číslo účtu:
2900617451/2010

NEWSLETTER

Chcete dostávat novinky přímo do Vaší schránky? Zašlete nám svůj e-mail! :)